PIAGAM PELANGGAN

 

SENTIASA BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM

MELAHIRKAN INSAN YANG BERILMU, BERAKHLAK
MULIA, INOVATIF DAN BERKETRAMPILAN

MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI DAN
BERTINDAK RASIONAL

MENGAMALKAN BUDAYA PENYAYANG DAN
MEMEGANG KEPADA KONSEP
"ZERO DEFECT" KE ARAH KECEMERLANGAN


| home | aluan | sejarah | organisasi | kakitangan_sekolah |

| piagam | lencana | lagu | aktiviti | gambar-gambar |