Make your own free website on Tripod.com

 

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB
SJK (C) YOK SIN
KUALA SUNGAI BARU
78200 MELAKA.

Aluan
Aktiviti
Sejarah
Kakitangan Sekolah
Organisasi
Lagu Sekolah
Lencana Sekolah
Gambar-gambar
Piagam

Kementerian Pendidikan
Sekolah Siber
Bahan Pengajaran & Pembelajaran
Bahan Sumber Pendidikan

 Anda Pelawat Yang Ke -

Email: sjkcyoksin@hotmail.com